Dades generals

Superfície: Concessió en terrenys del Port de 52.000m2 en el Moll d’Hidrocarburs més 81.000m2 en el Moll de la Química.

Capacitat total del parc d’emmagatzematge: 331.000m3.

Règim Fiscal: Dipòsit Fiscal, Dipòsit Duaner i Dipòsit Temporal.

Amarratges: en el Moll d’Inflamables amb calat d’11m i dos amarratges en el Moll de la Química amb calat de 15,1m.

 

Característiques dels tancs

18 Tancs aeris de tipus AP 650.

Volum: De 8.750m3 a 50.000m3.

Tots de 25m d’altura, protecció catòdica de fons.

Parets i paviments en formigó armat per estanquitat.

Escales de fugida a cada cantonada.

Vàlvules d’apertura / tancament automatitzades per evitar entrar al cubell.

Tancs calibrats.

Nivells automàtics ENRAF en remot amb precisió +- 1mm.

Presa de temperatura.

Esquema de pintures garantit per 10 anys.

Tots els tancs tenen anell de refrigeració i càmeres per injecció d’espuma en cas d’incendi.

Atracada de vaixells

ATRACADA EN EL MOLL D’INFLAMABLES

Calat màxim: 11 metres.

Eslora màxima: 190/200 metres.

2 braços de càrrega marins de 10” que poden descarregar sobre 5 línies (3 de 16” i 2 de 10”).

Línies multi producte pigables.

DCI per cortines d’aigua i torre-monitor automàtica.

Barrera antipol·lució durant les operacions.

Servei de ‘ship to ship’ amb l’atracament en el Moll de la Química.

ATRACADA EN EL MOLL DE LA QUÍMICA

Línia d’atracament de 500m, calat de 15,1m, eslora de 260m, vaixells > de 100.000 TPM.

2 braços de càrrega marins de 16”

Possibilitats d’operar amb un major tràfic i flexibilitat d’operacions.

Servei de ‘ship to ship’ amb l’atracament en el Moll d’Inflamables.

Punts de càrrega cisterna

6 punts de càrrega per tots els productes més dos reserves.

Self service amb braços de càrrega inferior.

Possibilitat de carregar tres productes simultàniament en un mateix camió.

5 comptadors per 6 productes, 1.800-2.000 lts/min.

Seguretats: Presa de terra i dispositiu antidesbormanents (scully). Arrencament i parada del controlador a velocitat lenta.

Recollida de vapors

Comptadors volumètrics amb error màxim 0,05%.

Comptador amb filtres de 80 micres, desairejador i compensació de temperatura.

Additivació fiscal i de qualitat en línia.

DCI amb aigua i espuma.

Elements de seguretat personal: mantes ignífugues, dutxes i rentaülls d’emergència, intercomunicació amb la sala de control, parada d’emergència i polsadors d’alarma.

Punts de càrrega ferrocarril

10 punts de càrrega amb tots els productes i recuperació de vapors.

Carregar el personal propi amb braços de càrrega inferior.

1 comptador per tots els productes amb accés al factor des del sistema informàtic.

Seguretats: Toma de terra i dispositiu antidesbormanents (scully).

Arrencament i parada del controlador a velocitat lenta.

Comptadors volumètrics de gran cabal (2.800lpm) amb error màxim 0,05%. Comptador amb filtre de 80 micres, desairejador i compensació de temperatura.

Additivació fiscal i de qualitat en línia.

DCI amb aigua i espuma des de torres-monitor.

Elements de seguretat personal: mantes ignífugues, dutxes i rentaülls d’emergència, intercomunicació amb la sala de control, parada d’emergència i polsadors d’alarma.

Sistema d’additivació

Additivador d’injecció en línia marca ISOIL, amb una precisió de 0.05%, injeccions mínimes de 5cc i màximes de 10lts/min.

Emmagatzematge d’additius i traçadors: 2 Tancs de 3.000lts i 3 de 5.000lts, amb possibilitat d’ampliació a 3 Tancs més de 5.000lts.

Bomba d’engranatges que mantenen una pressurització constant en el circuit.

Circuit tancat amb línia d’acer inoxidable.

Unitat de recuperació de vapors (URV)

Construïda per l’empresa John Zink amb tecnologia patentada.

Funcionament per adsorció dels hidrocarburs en llits de carbó actiu regenerable seqüencialment.

Caudal Instantani: 41.7 m3 / min.

Volum global: En 15 minuts 350 m3, en 4 hores 3.250m3, en 24 hores 8.750m3.

Pressió reid de Vapor Màxim: Estiu 0.35bars absoluts / Hivern 0.8bars absoluts.

Recuperació estimada: d’1 a 2 litres per cada 1.000 litres carregats.

Requisits sobre circulació d’absorbents: 43 m3/hora.

Sistema de separació d’hidrocarburs

2 unitats tipus coalescent-gravitatori en paral·lel amb un dipòsit tranquil·litzador previ de 20.2000lts.

2 tancs de recollida de 15.000lts.

Sala de bombes

La Terminal disposa de dues sales de bombes compostes per 30 bombes que donen servei a càrregues de cisterna i ferrocarril.

Caudal de 30 m3/h a 40mcl.

Motor Antideflagrant. Gir a 1.500rpm.

Arrancada seqüencial.

4 bombes de transferència de 500m3/h a 60mcl per trasbalsos de productes i càrrega de vaixells.

Ofereixen un sistema de backup davant de les operacions, que contribueix a assegurar la no interrupció del servei.

Sistema de defensa contra incendis

3 bombes de 800m3/h a 10kg/cm2. Més 1 jockey per pressuritzar la línia permanentment.

Doble sistema de producció d’espuma del tipus AFFF al 3% (2×15.000lts) mitjançant una turbina hidràulica que activa una bomba dosificadora.

Sistema de seguretat

Circuit tancat de càmeres de vigilància.

Sistema de megafonia

Sistema d’alarmes